VIESTILEHDET OY:N TILAUSEHDOT

Tilausehtoja sovelletaan yksittäin myytäviin tilauksiin, joissa asiakas ostaa Viestilehdet Oy:n (Y-tunnus 0111165-03, Simonkatu 6, 00100 Helsinki, jäljempänä VL) sisältötuotteita. Sisältöjä voi tilata paperisena sanomalehtenä tai digitaalisessa muodossa tai näitä yhdistävinä pakettitilauksina. Sanomalehti (jäljempänä tilaus) koostuu painetusta lehdestä sekä julkaisupäivien mukaan vaihtelevista liitteistä. Lisäksi tilaus voi sisältää mm. erilaisia kaupallisia liitteitä. Tarkempia tietoja tilauksesta ja siihen kulloinkin kuuluvista liitteistä saa lehden asiakaspalvelusta.

Maaseudun Tulevaisuus ilmestyy pääsääntöisesti kolmena päivänä viikossa tiettyjä erikoispyhiä tai muita vastaavia päiviä lukuun ottamatta. Koneviesti ilmestyy 18 kertaa vuodessa ja Aarre-lehti 11 kertaa vuodessa. Lehdellä tarkoitetaan näissä tilausehdoissa sekä lehteä eri tilausmuotoineen että sen kanssa samaan aikaan painettuja liitteitä. Näitä tilausehtoja sovelletaan kaikkiin tilauksiin.

1. Tilausmuodot

Tilauksen voi tehdä jatkuvana kestotilauksena tai määräaikaisena. Kestotilaus on voimassa, kunnes se irtisanotaan. Määräaikainen tilaus on voimassa sovitun määräajan, eikä sitä voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden.

Kestotilaus (jatkuva tilaus) on voimassa jatkuvasti ilman uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Kestotilaus jakautuu sovittuihin laskutusjaksoihin

Uusi kestotilaus laskutetaan laskutusjakson alussa ja seuraavat hyvissä ajoin ennen seuraavaa alkavaa laskutusjaksoa.

Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan, joka on samalla määräaikaistilauksen laskutusjakso. Määräaikaistilaus laskutetaan / maksetaan määräajan alussa. Tilaaja voi milloin tahansa pidentää määräaikaisen tilauksensa pituutta tai siirtyä kestotilaajaksi ilmoittamalla siitä lehden asiakaspalveluun.

Näytetilaukset ovat voimassa määräajan, ja niihin sovelletaan määräaikaisen tilauksen ehtoja. Tilaaja ei voi kuitenkaan pidentää määräaikaisen näytetilauksen pituutta.

Opiskelijatilaus: Opiskelijalla on oikeus kulloinkin voimassa olevaan opiskelija-alennukseen, joka lasketaan vastaavan pituisesta normaalihintaisesta tilauksesta. Opiskelijatilauksen edellytyksenä on, että tilaaja on omassa taloudessa asuva päätoiminen opiskelija, eikä talouteen kuulu ansiotyössä olevia henkilöitä. Opiskelijatilaus tehdään pääsääntöisesti opiskelupaikkakunnalle.

Opiskelijatilausoikeus varmennetaan oppilaitoksen nimellä ja opiskelijakortin numerolla. Opiskelijan opiskelujen jatkuvuus tarkistetaan vuosittain. Opiskelijatilauksen maksimipituus on kuusi (6) vuotta. Muilta osin opiskelijatilaukseen sovelletaan kesto- ja määräaikaistilauksen ehtoja.

Lehden digitilauksissa sekä yhdistelmätilauksissa (paperi + digi) sovelletaan verkon osalta myös verkkopalvelun käyttöehtoja.

Lehdellä on oikeus kieltäytyä tekemästä tilausta koskevaa sopimusta perustellusta syystä, kuten tilaajan maksuhäiriöiden vuoksi.

Ulkomaan tilauksiin lisätään voimassa oleva postimaksu.

2. Tilausten alkamisaika

Tilaukset voidaan aloittaa mistä päivästä tahansa. Arkena ennen klo 13.30 tehty tilaus voidaan yleensä toimittaa seuraavana ilmestymispäivänä ja viikonloppuna tehty tilaus aikaisintaan seuraavana tiistaina.

3. Tilaajan jakelukeskeytykset ja osoitteenmuutokset

Tilaaja voi tilapäisesti keskeyttää tilauksensa jakelun tai muuttaa tilauksen osoitetta ilmoittamalla asiasta lehden asiakaspalveluun. Arkena ennen klo 13.30 tehty muutosilmoitus voidaan huomioida yleensä seuraavana ilmestymispäivänä ja viikonloppuna tehty muutosilmoitus yleensä seuraavana keskiviikkona.

Kestotilauksen vähintään viikon pituiset tilapäiset jakelunkeskeytykset siirtävät tilauksen seuraavan laskutusjakson alkua eteenpäin keskeytysajalla. Määräaikaisissa tilauksissa jakelunkeskeytyksiä ei hyvitetä. Tilapäisen jakelunkeskeytyksen maksimiaika on kuusi (6) kk, jonka jälkeen tilaus lähtee automaattisesti jakeluun. Maksamattomia tilauksia voi keskeyttää enintään yhdellä (1) kuukaudella.

Digitilausta ei voi tilapäisesti keskeyttää.

Tilapäiset osoitteensiirrot ovat mahdollisia vain kotimaassa.

4. Tilauksen laskutusjakson muuttaminen

Tilaaja voi ilman lisäkuluja muuttaa kestotilauksen laskutusjakson pituutta ilmoittamalla siitä lehden palveluun vähintään 2 viikkoa ennen meneillään olevan laskutusjakson päättymistä. Muutos astuu tällöin voimaan uuden laskutusjakson alkaessa.

Määräaikaistilaus laskutetaan määräajan alussa, eikä laskutusjaksoa voi muuttaa. Tilaaja voi milloin tahansa pidentää määräaikaisen tilauksen pituutta tai siirtyä kestotilaajaksi ilmoittamalla siitä lehden asiakaspalveluun.

5. Tilauksen irtisanominen

Tilaaja voi irtisanoa kestotilauksensa missä vaiheessa tilausta hyvänsä kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisaikaa noudattaen. Tilaus päättyy irtisanomisajan kuluttua ja lehti palauttaa tilaajalle sen osan tilaushinnasta, joka alkuperäisestä laskutusjakson hinnasta on jäljellä irtisanomisajan jälkeen edellyttäen, että palautettava määrä ylittää viisi (5) euroa, ja että tilaaja ilmoittaa lehden asiakaspalveluun määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot.

Mikäli tilaaja haluaa päättää kestotilauksensa edellä mainittua irtisanomisaikaa noudattamatta, lehden tilaus päättyy kolmen (3) päivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta. Mahdolliset tilauksen kampanjaedut eivät ole voimassa, mikäli tilaus irtisanotaan kesken tilausjakson.

Reklamaatio- ja virhetilanteissa tilaaja voi olla yhteydessä asiakaspalveluun.

6. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon. Tilaushinnat ovat päivittäin nähtävissä myös kulloisenkin lehden verkkosivuilla ja asiakaspalvelussa. Viestilehdillä on oikeus muuttaa tilausehtoja sekä -hintoja. Tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan lehdessä, verkkopalvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat kaikkia tilauksia. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään laskutusjakson päättymiseen ilmoittamalla asiasta lehden asiakaspalveluun vähintään yhtä viikkoa ennen voimassaolevan laskutusjakson päättymistä. Tilaajaan ei tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja. Laista, asetuksista, viranomaismääräyksistä tai muista vastaavista seikoista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia.

Vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- tai aikakauslehtien verokanta on 10 % ja digitilauksen 24 %.

7. Vastuu lehden toimittamisesta ja painojäljestä

Paperilehti jaetaan Suomessa lehden ilmestymispäivänä paikkakuntakohtaisen jakeluaikataulun ja jakelutavan mukaisesti.

Jakelussa voi olla paikallisia sekä mm. säätilasta aiheutuvia eroavaisuuksia ja poikkeuksia. Jakelu suoritetaan paikallisesti sovitun palvelutason mukaisesti. Lehdenjakajalla tulee säästä riippumatta olla esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle ja nimien sekä osoitenumeroiden tulee olla merkitty niihin selkeästi. Mikäli lehti jää lehdestä johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida toimittamatta jääneestä lehdestä jakeluhäiriönumeroon. Viestilehdet Oy:n vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen lehden toimittamiseen.

Toissijaisesti lehti pidentää tilausjaksoa kokonaan toimittamatta jääneitä lehtiä vastaavalla määrällä. Viestilehdillä ei ole muuta tai laajempaa vastuuta lehden ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä eikä Viestilehdet edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai lehden toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja. Lehti toimitetaan force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) -varauksin. Viestilehdet ei suorita hyvitystä ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä lehdistä.

Lehden painoksessa voi esiintyä poikkeamia painojäljessä. Viestilehdet ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.

8. Etämyynti

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä tilaus kuluttajansuojalain perusteella, ilmoittamalla siitä lehden asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Mikäli tilaukseen kuuluu kotiin kannettu lehti, lasketaan peruutusoikeuden alkaminen ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä.

Peruutuksen voi tehdä soittamalla tai lähettämällä sähköpostin asiakaspalveluun. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

9. Tietosuoja

Viestilehdet oy käsittelee tilaajien henkilötietoja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

10. Maksutavat ja tilaajan maksuvelvollisuus

Viestilehtien tilauslaskut voi vastaanottaa kotiin lähetettävänä paperilaskuna, verkkopankkiin lähetettävänä e-laskuna tai suoramaksuna. Lisäksi verkkosivuilla maksutapana on maksu verkkopankin verkkopankkitunnuksilla tai maksukortilla (credit/debit). Tarjottavat maksutavat voivat vaihdella lehti-, tilauslaji- tai kampanjakohtaisesti. Tilaajan tulee maksaa tilauksensa eräpäivään mennessä tai varata tilille riittävä kate, jotta veloitus voidaan tehdä. Viestilehdillä on oikeus keskeyttää tai irtisanoa tilaus päättymään välittömästi, mikäli tilauslaskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

Viivästyneestä maksusta Viestilehdillä on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä maksukehotuksesta kohtuullinen huomautusmaksu. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, Viestilehdet voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi ja/tai päättää tilauksen välittömin vaikutuksin.

Verkkokaupan maksunvälittäjänä toimii Banbora PayForm (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4) joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Bamboran verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun maksajana näkyy Bambora tai Paybyway Oy. Bambora välittää maksut verkkokauppiaalle eli Viestilehdille. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen siten, ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Lisätietoja Bamborasta: www.bambora.com

Payform-palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla tai maksukorteilla (credit/debit). Käytettävissä ovat seuraavat maskutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, Visa-, Visa Debit-, Visa Elektron-, MasterCard-, ja Debit MasterCard -kortit.

Bambora PayForm -maksupalvelun yhteystiedot:

Bambora PayForm, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: payform@bambora.com
Puhelin: 029 300 5050 (ark. klo 9-16),
Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

11. Erimielisyyksien ratkaisu

Viestilehtien ja tilaajan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Tilaajaan pyydetään olemaan ensisijaisesti yhteydessä lehden asiakaspalveluun. Reklamaatiot voi myös lähettää osoitteeseen:

Viestilehdet Oy
Simonkatu 6
0100 Helsinki

Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Tilaaja voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoa: www.kuluttajaneuvonta.fi ja www.kuluttajariita.fi.

12. Muut tuotteet

Viestilehdet Oy:n kustantamilla, yhtiön verkkosivujen kautta ennakkoon tilatuilla kirjatuotteilla on kuluttaja-asiakkaalla 14 päivän palautusoikeus kirjalähetyksessä mainittuun palautusosoitteeseen. Verkkosivujemme kautta tilatut kirjatuotteet toimitetaan vain Suomessa sijaitseviin osoitteisiin.

Tuotteen palautus tapahtuu omalla kustannuksella. Palautettavan tuotteen tulee olla myyntikelpoinen. Kuluttajalla on oikeus tutustua tavaraan samaan tapaan kuin myymälässä. Jos kuluttaja huolellisuusvelvoitteensa vastaisesti ottaa tavaran käyttöönsä, hän vastaa tavaran arvon alentumisesta. Jos tavara on tullut sen käyttämisen johdosta myyntikelvottomaksi, kuluttaja vastaa tavarasta koko sen arvolla.

Kun kirjatilaus on maksettu ennen tuotteen toimittamista ja tuote palautetaan, palautetaan maksu automaattisesti maksutavan mukaan. Maksun palautus kirjautuu noin kahden viikon sisällä tuotteen palauttamisesta.

Viallinen tuote

Jos olet saanut viallisen tuotteen, ota yhteyttä Viestilehdet Oy:n tilaajapalveluun (p. 020 413 2277 ark. klo 8-21 tai sähköpostitse tilaajapalvelu@viestilehdet.fi). Lähetämme sinulle uuden tuotteen ilman lisäkustannuksia edellyttäen, että tuotetta on saatavilla. Jos emme voi lähettää uutta tuotetta, teemme sinulle maksupalautuksen, kun viallinen tuote on saapunut palautuksessa meille.