Tämä tietosuojaseloste on korvattu 18.4.2018 julkaistulla tietosuojalausekkeella ja sitä täydentävällä evästelausekkeella.

TIETOSUOJASELOSTE

Viestilehdet Oy sitoutuu suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999), tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Viestilehdet Oy:n henkilötietolain mukainen asiakas- ja markkinointirekisteriseloste

Viestilehdet Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutokset voivat perustua palvelujen kehittämiseen tai lainsäädännön muuttumiseen. Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä Viestilehdet Oy:n palveluja.

Evästeiden käyttö
Evästeet ovat käyttäjän selaimelle lähetettäviä pieniä tekstitiedostoja, joiden avulla voidaan ohjata käyttäjän selaimen ja käytetyn palvelun yhteydenpitoa. Viestilehdet Oy hyödyntää evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla saatavia tietoja palvelujen käytön tilastointiin. Lisäksi evästeitä käytetään parantamaan palvelujen käyttökokemusta. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden tai muiden tekniikoiden avulla saatujen tietojen perusteella.

Joihinkin evästeisiin tallennetaan tietoja, joita tarvitaan tämän verkkosivuston kunnolliseen toimintaan. Toiset evästeet taas auttavat kehittämään verkkosivustoa sinua varten, sillä ne seuraavat sivuston kävijämäärää, käytettäviä sivuja ja sivujen käyttötiheyttä. Istuntoevästeet poistetaan kunkin selainistunnon päättyessä. Pysyvät evästeet pysyvät laitteessasi pidempään (evästeessä määritetyn ajan) ja ne aktivoituvat aina, kun käyt kyseisen evästeen luoneella verkkosivustolla.

Parantaaksemme ja arvioidaksemme sivustomme käyttöä käytämme evästeisiin perustuvaa Google Analyticsia. Tässä yhteydessä Analytics kokoaa tavanomaisia sivuston käyttöraportteja.

Lisätietoja Google Analyticsiin liittyvästä tietosuojasta ja turvallisuudesta

Evästeet voi estää ottamalla käyttöön selaimen asetuksen, jolla voi kieltäytyä kaikkien tai joidenkin evästeiden määrittämisestä. Jos kuitenkin estät selainasetuksen avulla kaikki evästeet (myös välttämättömät), et pysty käyttämään sivustomme joitakin osia tai koko sivustoa. Evästeiden poistaminen käytöstä tai poistaminen ei estä laitteen tunnistamista ja siihen liittyvää tietojen keräämistä.

Sosiaaliset laajennukset
Viestilehdet Oy:n palveluissa on ns. sosiaalisia laajennuksia (esim. artikkelien jakomahdollisuus Facebookin ja Twitteriin). Lisätietoja eri yhteisöpalvelujen tietosuojasta saa ko. palveluntarjoajan sivuilta. Viestilehdet Oy:n palveluissa voi olla myös linkkejä muille sivustoille, mutta Viestilehdet Oy ei vastaa näiden sivustojen tietosuojakäytännöistä tai sisällöistä.

Käyttäjän oikeudet
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot Viestilehdet Oy:n rekisteristä. Käyttäjän pyynnöstä tietojen hyödyntämistarkoituksen kannalta virheelliset tai tarpeettomat tiedot poistetaan tai täydennetään.

Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää, tilattujen hyödykkeiden tai asiakkuuden sisältöön kuuluvaa mainontaa tai etuviestintää. Käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen saattavat vaikuttaa Viestilehdet Oy:n palveluiden tai niiden osien toimivuuteen.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tiedot voi tarkastaa maksutta yhden kerran kalenterivuodessa. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä seuraavaan osoitteeseen:
Viestilehdet Oy
PL 440,
00101 Helsinki.