IDEARIIHEN SÄÄNNÖT

Ideariihi on Viestilehdet Oy:n asiakaspaneeli verkossa. Sen jäseniä kutsutaan vastaamaan kyselyihin tai tekemään erilaisia tehtäviä, jotka liittyvät Viestilehdet Oy:n tai sen yksittäisten julkaisujen (Maaseudun Tulevaisuus, Koneviesti, Aarre) kehitteillä oleviin tuotteisiin tai palveluihin.

Jäseneksi liittyminen
Ideariihen jäseneksi voi liittyä 18 vuotta täyttänyt henkilö, jolla on käytössään internet-yhteys sekä toimiva sähköpostiosoite ja joka on täyttänyt taustatietokyselyn. Jäseneksi päästäkseen henkilön ei tarvitse olla Viestilehdet Oy:n julkaisujen tilaaja. Liittyessään Ideariihen jäseneksi henkilö hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä. Viestilehdet Oy pidättää oikeuden sääntöjen muuttamiseen.

Toiminta
Ideariihen jäsenet saavat 1-4 kertaa kuukaudessa sähköpostitse kutsun osallistua kyselyyn tai suorittaa erilaisia tehtäviä verkossa. Toiminta tapahtuu pääsääntöisesti verkossa, mutta jäseniä voidaan kutsua myös testaamaan palveluja tai osallistumaan haastatteluihin erikseen määriteltyihin paikkoihin. Kyselyjen ja tehtävien tulosten hyödyntämisestä kerrotaan Viestilehdet Oy:n painetuissa julkaisuissa sekä julkaisujen verkkopalveluissa.

Tietojen luottamuksellisuus
Ideariihen toimintaan osallistuvat jäsenet saavat nähdäkseen luottamuksellisia tietoja (mm. ideat uusista tai kehitteillä olevista tuotteista ja palveluista), joista heillä ei ole lupa viestiä missään muodossa Ideariihen ulkopuolisille tahoille. Luottamuksellisista tiedoista sekä muista Ideariihen kautta saatavasta informaatiosta (mm. kyselyjen aineistot) ei ole luvallista kopioida, tulostaa tai ladata mitään materiaalia edes henkilön omaan käyttöön.

Palkitseminen
Ideariihen aktiivisten jäsenten kesken arvotaan säännöllisin väliajoin elokuvalippuja ja erilaisia lahjakortteja. Joidenkin laajempien tehtäväkokonaisuuksien yhteydessä osallistujien kesken voidaan arpoa myös jokin suurempi palkinto. Erikseen määritellyissä paikoissa tapahtuviin testeihin tai haastatteluihin osallistuvat jäsenet palkitaan aina lahjakortilla.

Jäsentiedot ja niiden käyttö
Ideariihen jäsenistä kootaan jäsenrekisteri. Jäsenten ilmoittamia tietoja käytetään pääasiassa Ideariihen toimintaan liittyvien kyselyjen ja tehtävien kohdentamisessa sekä tulosten analysoinnissa. Viestilehdet Oy voi hyödyntää kaikkea Ideariihessä syntynyttä tietoa omassa liiketoiminnassaan. Jäsenrekisteriin tallennettavien tietojen tarkemmat käyttötarkoitukset on kuvattu tietosuojalausekkeessa ja evästelausekkeessa.

Tietosuoja
Kyselyissä ja tehtävissä annettuja vastauksia ei voida yhdistää yksittäiseen henkilöön. Tietoja käsittelevät ainoastaan Ideariihen toimintaan osallistuvat Viestilehdet Oy:n työntekijät, joilla on tietojen salassapitovelvollisuus. Lisätietoja löytyy tietosuojalausekkeesta.

Jäsenyyden päättyminen
Ideariihen jäsenyys on voimassa toistaiseksi. Halutessaan jäsen voi milloin vain päättää jäsenyytensä itse ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen ideariihi(at)viestilehdet.fi. Viestilehdet Oy voi päättää henkilön jäsenyyden, jos henkilö on väärinkäyttänyt Ideariihen kautta saamiaan tietoja tai häirinnyt asiattomalla käytöksellään Ideariihen toimintaa tai muita jäseniä. Viestilehdet Oy voi myös päättää jäsenyyden sellaisilta henkilöiltä, jotka eivät ole viimeisen 12 kuukauden aikana osallistuneet lainkaan kyselyihin tai tehtäviin, joihin heitä on kutsuttu.