Tämä asiakas- ja markkinointirekisteriseloste on korvattu 18.4.2018 julkaistulla tietosuojalausekkeella ja sitä täydentävällä evästelausekkeella.

VIESTILEHDET OY:N ASIAKASREKISTERI

Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Viestilehdet Oy
Simonkatu 6,
00101 Helsinki.
Y-tunnus 0111165-0

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Sari Koskelainen
puh: 020 413 2288
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)viestilehdet.fi

3. Rekisterin nimi
Viestilehdet Oy:n kuluttaja- ja yritysasiakasrekisteri
Viestilehdet Oy:n päätuotteita ovat sanomalehti Maaseudun Tulevaisuus sekä aikakauslehdet Koneviesti, Aarre ja Kylvösiemen.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja käsitellään Viestilehdet Oy toiminnan eri osa-alueiden suunnitteluun, kehittämiseen ja seurantaan sekä asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen eri kanavissa tapahtuvaan hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin mukaan lukien kohdennetut palvelu-, viestintä-, markkinointi-, tyytyväisyys- ja muut vastaavat toimenpiteet.

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisesti esimerkiksi asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, laskutukseen, maksun valvontaan, asiakaskirjeisiin, tiedotteisiin, tuotteiden jakeluun, muihin asiakassuhdetta vahvistaviin markkinointitoimenpiteisiin, palvelujen ja liiketoiminnan kehittämiseen sekä markkinointi- ja mielipidetutkimuksiin sekä yhteydenpitoon yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden kanssa.

Viestilehdet Oy:llä ja sen kanssa kulloinkin samaan ryhmittymän piiriin kuuluvilla yhtymillä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten henkilötietolain mukaisesti.

Viestilehdet Oy käyttää säännöllisesti tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa Viestilehdet Oy:n lukuun henkilötietolain 5§:ssä tarkoitetulla tavalla toimivia alihankkijoita.

5. Rekisterin tietosisältö
Perustiedot, kuten
- nimi
- osoite
- puhelinnumero
- sähköposti
- syntymäaika
- arvo tai ammatti
- äidinkieli
- sukupuoli
- suoramarkkinointikiellot ja luvat
- yrityksen toimiala

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten
- tilaus-, laskutus- ja perintätiedot
- arvonta- ja kilpailuvastaukset
- asiakaskyselypalaute
- Y-tunnus, mikäli rekisteröity on ilmoittanut sen
- yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden tiedot
- mahdolliset muut asiakkuuteen liittyvät asiointi- ja käyttötiedot, esimerkiksi tiedot asiakkuuden sisällä tapahtuvasta asioinnista sekä tuotteiden ja palveluiden käytöstä eri kanavissa, asiakkaiden itse antamat tyytyväisyystiedot sekä muut vastaavat asiointi- ja käyttötiedot tai tilaukseen liittyvät lisätiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään yleensä rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi niitä voidaan kerätä Viestilehdet Oy:n tai sen kanssa kulloinkin samaan ryhmittymän piiriin kuuluvien yhtymien tietojärjestelmistä, kun rekisteröity rekisteröityy palveluihin ja käyttää palveluita tai viestintää mukaan lukien myös kolmannen osapuolen tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyvät tiedot.

Viestilehdet Oy huolehtii säännöllisesti rekisterin päivittämisestä ja tarpeettomien tietojen poistamisesta rekisteristä. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavilta rekisterinpitäjiltä sekä Metsänhoitoyhdistysten ylläpitämästä jäsenrekisteristä.

Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös rekisterinpitäjän kanssa lehtien myyntiä koskevan sopimuksen tehneiltä yhteisöiltä sekä tavaroiden ja palveluiden tilausmyyjiltä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Viestilehdet Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain puitteissa. Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain puitteissa muun muassa Metsänhoitoyhdistysten ylläpitämään jäsenrekisteriin. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, joilla ei ole yhteistyötä Viestilehdet Oy:n kanssa.

Henkilötietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää Viestilehdet Oy:n markkinointirekisteriin sen jälkeen, kun rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen asiakkuus tai asiallinen yhteys on päättynyt.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Sovelluksia, joista rekisterin tietoja voi nähdä, voivat käyttää vain käyttäjätunnuksen ja salasanan kautta määritellyt henkilöt, joiden työtehtäviin kyseisten tietojen käsittely kuuluu. Työtilat, joissa sovelluksia käyttävien työasemat ovat, ovat lukittuja ja valvottuja.

VIESTILEHDET OY:N MARKKINOINTIREKISTERI

Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä
Viestilehdet Oy
Simonkatu 6, 00101 Helsinki.
Y-tunnus 0111165-0

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Sari Koskelainen
Puh: 020 413 2288

Rekisterin nimi
Viestilehdet Oy:n markkinointirekisteri
Viestilehdet Oy:n päätuotteita ovat sanomalehti Maaseudun Tulevaisuus sekä aikakauslehdet Koneviesti, Aarre ja Kylvösiemen.

Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietolain 19 §:n mukainen markkinointirekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään Viestilehdet Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan ryhmittymän piiriin kuuluvien yhtymien suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimukseen, myös sähköisiä välineitä käyttäen lainsäädännön sallimissa puitteissa.

Viestilehdet Oy käyttää säännöllisesti tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa Viestilehdet Oy:n lukuun henkilötietolain 5§:ssä tarkoitetulla tavalla toimivia alihankkijoita.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:
nimi, ikä tai syntymävuosi, yhteystiedot kuten osoite ja sähköpostiosoite sekä puhelinnumero, suoramarkkinointilupa ja –kieltotiedot, yksi markkinointiin liittyvä rekisteröityä koskeva muu tunnistetieto.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään ja päivitetään erilaisiin markkinointikilpailuihin rekisteröitymisen yhteydessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää ajoittain muista henkilörekistereistä ja Viestilehdet Oy:n yhteistyökumppaneilta lainsäädännön sallimissa puitteissa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Viestilehdet Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Markkinointirekisterin tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain puitteissa, mikäli rekisteröity ei ole kieltänyt luovutusta. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, joilla ei ole yhteistyötä Viestilehdet Oy:n kanssa. Tietoja ei käsitellä eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle paitsi lainsäädännön sallimissa puitteissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Rekisterin käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Tiedot on kerätty tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana, ja tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.